Prechod na normálnu pracovnú činnosť v ElÚ SAV od 12.5. 2020

991

V súvislosti s odporúčaniami Krízového štábu SAV pre úplný nábeh do riadneho pracovného režimu organizácií SAV ako aj v súvislosti s naďalej priaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 a s ďalšími uvoľňujúcimi opatreniami Ústredného krízového štábu SR a hlavného hygienika SR,

vyhlasuje KŠ ElÚ SAV prechod na

normálnu pracovnú činnosť v ElÚ SAV od 12.5. 2020,

pričom:

  1. Vedenie ElÚ SAV a pracovníci musia naďalej zabezpečovať zvýšené hygienické a režimové podmienky na ústave, teda nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dezinfekcia všetkých rozhodujúcich plôch – napr. dverí, kľučiek, a podláh, zabezpečenie dostatočného vetrania priestorov, zákaz vstupu na pracovisko osobám s akútnym respiračným ochorením, a pod.
  2. Pracovníci môžu sedieť v miestnostiach po dvoch (prípadne vo väčších miestnostiach po troch) za dodržania vzdialenosti 2 m a stáleho vetrania.
  3. Naďalej sú zakázané zahraničné služobné cesty.
  4. Naďalej sú zakázané schôdze oddelení, vedúci oddelení organizujú prácu oddelenia prostredníctvom internetu.
  5. Pri stretnutiach menšieho počtu pracovníkov (8-10) vo veľkej zasadačke je potrebné zabezpečiť 2-metrový odstup účastníkov a vetranie.
  6. Pri nábehu na riadny pracovný režim budú zohľadnené osobitné podmienky  jednotlivých kategórií zamestnancov (napr. vek nad 65 rokov, rodičia maloletých detí, kategórie zamestnancov s rizikovými ochoreniami,  a pod.) a v konkrétnych prípadoch bude naďalej umožnená práca z domu. O výnimku pre pracovníka požiada vedúci príslušného oddelenia vedenie ústavu.
  7. Krízový štáb ElÚ SAV pozastavuje nateraz svoju činnosť s tým, že ju môže obnoviť kedykoľvek podľa potreby v prípade zhoršenia situácie vo vývoji pandémie COVID-19 na Slovensku, resp. v ElÚ SAV.

Foto: ilustračné (https://www.cda.org)