Základné info

Kopera, Ľubomír

Tel.: 02/ 5922 2008