Oznámenie o konaní obhajoby

600

dizertačnej práce Mgr. Petra Hutára

ElÚ SAV, 25. augusta 2021