Odborná prax stredoškolákov

2778

V dňoch 20.5- 31.5. 2019 skupina 10 študentov zo SPŠ Elektrotechnická ul. K. Adlera Bratislava absolvovala odbornú prax na ElÚ SAV.

Žiaci boli rozdelení do troch oddelení, dve skupiny pracovali pod vedením pracovníkov v čistých priestoroch ústavu. Pripravili funkčné polovodičové súčiastky-tranzistory na báze GaN heteroštruktúry, venovali sa fotolitografii, zoznámili sa s rôznymi metódami depozície vrstiev. Pripravené súčiastky podrobili jednosmernej charakterizácii za účelom určenia transportných parametrov. Ďalej im bol vysvetlený proces rastu GaN-heteroštruktúr v aparatúre MOCVD a tiež aj princípy slnečného separátora spolu s ďalšími optickými vlastnosťami polovodičov.

Ďalšia skupina študentov robila návrh a realizáciu meracieho rozhrania, ako aj eloxovanie Al drôtu, pomocou krokového motora žiaci prispôsobili aparatúru na ťahanie Al drôtu. Aktívne sa zúčastnili na oprave zdroja napätia, naučili sa správne navinúť cievky, skladali elektrický napájací zdroj.

Skúsenosti získané na našom pracovisku môžu pomôcť žiakom pri výbere vysokej školy a orientácii pracovať neskôr vo výskume, resp.  v technických vedách.