Numerické modelovanie supravodivých motorov pre letectvo

300

Náš kolega Dr. Enric Pardo nedávno publikoval kapitolu v knihe venovanej numerickému modelovaniu supravodivých zariadení (Numerical Modeling of Superconducting Applications), kde sa v kapitole zmeranej na elektromagnetického modelovania supravodičov venoval aj možnosti využitia supravodivých motorov v letectve.

Budúce bezemisné lietadlá budú poháňané elektromotormi. Tie by mohli byť supravodivé, ak by lietadlo poháňal kvapalný vodík, ktorý má teplotu -253 °C (20 K). Supravodivé motory sa však stanú realitou až po dôkladnom návrhu, ktorý si vyžaduje počítačové modelovanie. Na Elektrotechnickom ústave SAV, v.v.i. sme vyvinuli novú metódu počítačového modelovania a softvér na predpovedanie vzájomného pôsobenia elektrických prúdov, magnetických polí a tepla, ktoré vytvárajú. Daný výskum je podporovaný národnými (APVV) aj medzinárodnými projektami v rámci programu H2020 Excelentná veda.

Viac: https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9789811271441_0001

Zdroj obrázku: Zunum Aero, https://zunum.aero/