Návšteva taiwanských expertov na polovodiče

2560

Minulý týždeň (17.-21.6.2024) prebehol spoločný seminár za účasti kolegov z taiwanského Výskumného inštitútu priemyselných technológií (Industrial Technology Research Institute – ITRI), Slovenskej technickej univerzity, Fakulty elektrotechniky a informatiky v Bratislave (STU FEI) a Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i. (ElÚ SAV).
Na slávnostnom otvorení na pôde STU FEI sa okrem predstaviteľov STU a SAV zúčastnili aj predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, Taipeiskej reprezentatívnej kancelárie v Bratislave (Taipei Representative Office, Bratislava – TROB) a zástupcovia polovodičových firiem na Slovensku (Delta, ONSEMI, Bizzcom,…). Seminár bol organizovaný v rámci bežiaceho trilaterálneho projektu SK-TW zameraného na vybudovania pilotnej linky na montáž a charakterizáciu výkonových modulov pre elektromobilitu ako aj realizácie spoločného výskumu v oblasti výkonových polovodičov.
Úlohou ElÚ SAV, v.v.i. v projekte je vybudovanie laboratória pre analýzu spoľahlivosti výkonových modulov pre automobilový priemysel pod dohľadom ITRI a spoločný výskum zameraný na vývoj výkonových elektronických súčiastok na báze širokopásmových polovodičov (GaN a Ga2O3). Na spoločnom bilaterálnom stretnutí (18-19.6.2024) naši kolegovia pod vedením Ing. Milana Ťapajnu, PhD. informovali zástupcov z ITRI a TROB o postupe implementácie projektu budovania laboratória, kde aktuálne prebiehajú stavebné práce na potrebné úpravy laboratória a infraštruktúry (vzduchotechnika, rozvody chladiacich médií). V časti venovanej spoločnému výskumu zástupcovia ElÚ SAV a ITRI diskutovali o priebehu spoločnej výskumnej práce zameranej na epitaxný rast GaN heteroštruktúr pre výrobu výkonových tranzistorov v oblasti 900 V a budovania MOCVD laboratória pre rast Ga2O3 štruktúr pre výkonové súčiastky v oblasti 650 V. Okrem technickej diskusie prebehli aj spoločné rokovania aj s predstaviteľmi SAV za účasti predsedu SAV, prof. Ing. Pavla Šajgalíka, DrSc. a ďalších členov Predsedníctva SAV.
Cieľom spoločného projektov medzi ElÚ SAV, STU FEI a ITRI je výchova nových odborníkov v oblasti dizajnu a technológie výkonových modulov pre elektromobilitu a výskum v oblasti technológie širokopásmových polovodičov (GaN, Ga2O3, SiC) pre pokročilé výkonové elektronické súčiastky. Strategickým zameraním projektu je prispieť k rozvoju celého polovodičového ekosystému na Slovensku s cieľom zvýšenia pridanej hodnoty domácich firiem pri prechode automobilového priemyslu na elektromobilitu.