My sme SAV

2048

Minulý týždeň sa Slovenská akadémia vied opäť predstavila širokej verejnosti na podujatí My sme SAV. V piatok 14. a v sobotu 15. júna 2024 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí boli prezentované pracoviská SAV z celého Slovenska. Návštevníci mali jedinečnú šancu interaktívnym spôsobom nahliadnuť do sveta vedy a spoznať výskumné témy a výsledky vedeckých tímov SAV.

Náš ústav mal svoj stánok v piatok a pre návštevníkov akcie sme pripravili zaujímavé ukážky experimentov z fyziky. Už tradične veľký záujem vzbudila levitácia supravodičov v magnetickom poli a porovnanie správania sa obyčajného vodiča a supravodiča pri prechode elektrického prúdu.

Experimenty s vákuom zaujali hlavne mladšie ročníky. Návštevníci mohli na vlastné oči vidieť vplyv vákua na šírenie zvuku, teplotu varu vody či objem penových cukríkov.

Takisto sme ukázali, ako vyzerá príprava tranzistorov a že na uzavretie elektrického obvodu niekedy stačí aj ceruzka.

Milan Ťapajna na pódiu vysvetlil, koľko Nobelových cien je potrebných na výrobu solárnej lampy.

Pri našom stánku bolo rušno celý deň, preto dúfame, že sme týmto spôsobom ukázali, že aj fyzika môže byť zábavná a zaujímavá.

Text: M. Sojková

Foto: K. Gáliková, J. Keshtar