Mikromechanické prvky a štruktúry na báze GaN/Diamant