Prijímacie pohovory na DŠ (6/27/2018 10:00 - 17:00)