Obhajoby dizertačných prác (8/24/2023 9:30 - 14:00)