Obhajoba dizertačnej práce (12/1/2021 10:00 - 12:00)