Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Konstantina Bublikova (1/24/2023 10:00 - 12:00)