Obhajoba dizertačnej práce (2/9/2024 10:00 - 12:00)