Obhajoba dizertačnej práce (8/23/2023 10:00 - 12:00)