Hodnotenie doktorandov ElÚ SAV (6/19/2018 9:00 - 17:00)