Elektrotechnika a fyzika zblízka

3264

13. ročník festivalu vedy na Slovensku Európska noc výskumníkov 2019 sa uskutočnil 27. 9. 2019.

ElÚ SAV sa prezentoval stánkom Elektrotechnika a fyzika zblízka

Návštevníci sa na vlastné oči presvedčili:

– Čo v praxi znamená magnetická levitácia – jav, ktorý sa využíva v najrýchlejšej doprave, kde sa Maglev vlaky pohybujú na vankúši magnetického poľa. Ukázali sme, ako sa vznáša supravodivý objekt nad magnetickou dráhou. Vysvetlili sme, čo je supravodivosť a prečo musíme náš “vláčik” ochladzovať kvapalným dusíkom.

– Ako sa dá pomocou obyčajnej ceruzky pripraviť najtenší materiál na svete – grafén. Grafén je známy neobyčajnými vlastnosťami, napríklad výbornou elektrickou a tepelnou vodivosťou a tiež mechanickými vlastnosťami. Pripravili sme si monovrsty grafénu na špeciálnej podložke a takisto sme nakreslili funkčný elektrický obvod.

– Ako si vytvarovať polovodičovú súčiastku mikrometrových rozmerov a vyskúšať ako funguje tranzistor.

– Názornou formou sme predviedli nezvyčajné prejavy známych fyzikálnych javov ako napríklad efekt skrytého trenia, model vedenia elektrického prúdu alebo prejavy zákona elektromagnetickej indukcie.