ElÚ SAV spúšťa spoluprácu s taiwanským ITRI

772

Počas návštevy Slovensko-taiwanskej komisie pre ekonomickú spoluprácu podpísali predstavitelia Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i. (ElÚ SAV) licenčnú zmluvu a memorandum o porozumení s Výskumným inštitútom priemyselných technológií (Industrial Technology Research Institute, ITRI), Taiwan. V rámci licenčnej zmluvy  vybuduje ElÚ SAV  laboratórium pre analýzu spoľahlivosti polovodičových výkonových modulov, ktoré budú na základe spoločnej trojstrannej dohody vyrábané v čistých priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Memorandum o porozumení zase definuje spoločný výskum medzi ElÚ SAV a ITRI zameraný na vývoj výkonových elektronických súčiastok na báze širokopásmových polovodičov (GaN a Ga2O3). Dlhodobým cieľom spoločných projektov medzi ElÚ SAV, FEI STU a ITRI je okrem samotného výskumu aj výchova nových odborníkov v oblasti vývoja technológie širokopásmových polovodičov (GaN, Ga2O3, SiC) a vývoja a montáže výkonových modulov pre elektromobilitu.