Deň otvorených dverí

1100

ElÚ SAV a Centrum aplikovaného výskumu  zorganizovali  6. novembra od 9,00 hod. do 14,00 hod. Deň otvorených dverí.

Ústav navštívilo 260 žiakov so sprievodom zo škôl:

  • Cirkevná ZŠ Narnia
  • SPŠE Zochova
  • SPŠE Hálova
  • SPŠE Adlera
  • Gymnázium J. Papánka
  • Gymnázium Pezinok
  • Gymnázium Metodova
  • Mokrohájska
  • Študenti zo Žilinskej Univerzity