Workshop SAV-CNRS v Smoleniciach (21.-23.5.2018)

2485

Cieľom stretnutia bolo nadviazanie medzinárodnej vedeckej spolupráce medzi pracoviskami zo Slovenska a Francúzska. Konkrétne medzi Slovenskou akadámiou vied a Franczúskym národným centrom pre vedecký výskum (Centre national de la recherche scientifique, CNRS). Slovenskú stranu, okrem iných, reprezentovali členovia magnetickej skupiny z Oddelenia fyziky a technológie nanoštruktúr, ELÚ SAV. Francúzskym partnerom im bol André Thiaville, ktorý pôsobí v Oddelení fyziky tuhých látok a vedie tím Zobrazovanie a dynamika v magnetizme https://www.lps.u-psud.fr/spip.php?rubrique152. (Na fotografii zľava: Tomáš Ščepka, Michal Mruczkiewicz, André Thiaville, Vladimír Cambel)

V rámci stretnutia bol definovaný prienik spoločných tém, dohodnutá budúca spolupráca, obojstranná výmena študentov a zdieľanie unikátnych zariadení. Veríme, že tieto kroky podporia dosiahnutie špičkových výsledkov v medzinárodnej konfrontácii.