Prednáškový kurz

1255

„Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky a fyziky pevných látok“ bude prebiehať od 11. 10. do 26. 10. každý pracovný deň od 8,00 do 12,00 hod. v miest. č. 101 ElÚ SAV.