Pokyny pre prácu na ElÚ SAV v nadchádzajúcom období

991

Dňa 30.3. 2020 zasadal krízový štáb (KŠ) ElÚ SAV a dohodol sa na ďalších pokynoch a pravidlách pre nadchádzajúce obdobie:

 • Vedúci vedeckých oddelení dodajú vedeniu ústavu podpísané dokumenty Výkaz práce počas obdobia „home office“ za mesiac marec (od 10.3.2020 vrátane), vyjadrujúce podstatné aktivity pracovníkov počas práce doma v marci.  Dokument podpíše ako pracovník (za každý deň práce doma), tak aj vedúci oddelenia. Tlačivo na vyplnenie nájdete v linku tu, vyplniť a podpísať treba dni označené boldom.
 • Vedúci Hospodárskeho a Technického úseku postupujú osobitným spôsobom (riešené individuálne).
 • Základná administratíva ústavu (platby, podpisovanie) bude v obmedzenej forme funkčné aj počas nadchádzajúcej dovolenky od 4. do 19.4. 2020.
 • Od 20. apríla sa ústav pripraví na nábeh k normálnej pracovnej činnosti za sťažených hygienických podmienkach, pokiaľ to situácia dovolí. Tento režim bude znamenať:
  • Dodržiavanie prísnych hygienických podmienok zo strany všetkých zamestnancov ústavu – nosenie rúšky, rukavíc, časté umývanie rúk, vetranie, a pod.
  • Hygienické opatrenia zo strany vedenia ústavu (dodanie rúšok, rukavíc, pravidelná dezinfekcia vchodu, WC, zábradlí, kľučiek a pod.).
  • KŠ odporúča minimalizovať operácie, ktoré zvyšujú možnosť prenosu vírusu (nechávať kľúče od kancelárií vo dverách, používať svoje pero, nepiť kávu na vrátnici,…).
  • Zníženie počtu pracovníkov prítomných v jednom čase na ústave, v kanceláriách a v laboratóriách pomocou nasledovných opatrení:
   • Pracovníci vedeckých oddelení starší ako 65 rokov majú naďalej príkaz na prácu doma.
   • Aj pracovníci mladší ako 65 rokov so zdravotnými ťažkosťami môžu zostať v režime práce doma, ak s tým bude súhlasiť KŠ.
   • Doktorandi píšuci PhD. prácu ju píšu doma, VP píšuci článok ho tiež píšu v režime práca doma.
   • Vedúci oddelení navrhnú, ako zabezpečia, aby sa v jednej kancelárii zdržiaval v jednom čase iba 1 pracovník. Využívať sa naďalej dá práca doma (najmä u teoretických prácach), práca v laboratóriách,  striedanie práce doobeda – poobede a pod. KŠ mu pomôže s riešením, ak treba.
   • Režim v laboratóriách bude regulovaný – bude stanovený max. počet pracovníkov, ktorí môžu súčasne pracovať v tom ktorom laboratóriu, napr. kryolab – traja, ČP – dvaja, SEM lab. – dvaja, a pod. Zodpovedný za dodržiavanie maximálneho počtu pracovníkov bude vedúci príslušného laboratória.
 • Od 20.apríla bude ústav pracovať v štandardnom režime s vrátnikmi.

Foto: Internet (https://www.cda.org)