ElÚ SAV bude udeľovať medailu Ivana Hlásnika

600

Elektrotechnický ústav v. v. i. udelí v zmysle štatútu dňa 24.5.2022 na slávnostnom bankete na zámku v Smoleniciach vyznamenanie ElÚ SAV – Medailu Ivana Hlásnika.
Vhodné kandidátky a kandidátov na ocenenie navrhujú členovia vedenia ústavu Vedeckej rade ElÚ SAV (VR) alebo pracovníci a pracovníčky ústavu prostredníctvom členov VR.
Návrhy na udelenie vyznamenania predkladá na rokovanie VR riaditeľ ElÚ SAV alebo člen VR. O udelení medaily rozhoduje VR.
Návrhy je potrebné predkladať písomne a musia obsahovať nasledovné údaje, dostupné v štatúte vyznamenania:

1) Základné údaje o navrhnutom / navrhnutej:

  • meno, priezvisko a tituly,
  • rok narodenia a miesto narodenia,
  • údaje o vzdelaní a vedeckej kvalifikácii,
  • vedný odbor a pracovisko s úplnou adresou,

2) krátka charakteristika profesionálnej kariéry navrhovaného / navrhovanej,

3) údaje o jeho / jej celkovej publikačnej aktivite s uvedením zoznamu 10 najvýznamnejších publikácií,

4) ohlasy (počet a bibliografický výber 10 najvýznamnejších),

5) stručné zhodnotenie vedeckých výsledkov, ich aplikácie, patentová činnosť,

6) doterajšie vyznamenania a ocenenia,

8) zdôvodnenie návrhu na udelenie vyznamenania v zmysle preambuly týchto zásad,

9) prípadne iné relevantné materiály.

Správu z predšlého udeľovania ocenenia si môžete prečítať na nasledovnom odkaze:

ElÚ SAV oceňoval významných zamestnancov