Zvolená Správna rada ElÚ SAV, v.v.i.

600
Na zhromaždení pracovníkv ElÚ SAV, v.v.i. bola zvolená Správna rada v zložení:
  • Ing. Jozef Fabian, CSc. – pre ekonomiku a legislatívu
  • Ing. Ján Fedor, PhD. – pre rozvoj infraštruktúry
  • RNDr. Marianna Španková, PhD. – pre vzdelávanie a výchovu
  • Ing. Milan Ťapajna, PhD. – pre vedu a výskum