Zásady pre pracovnú činnosť v ElÚ SAV od 1.10. 2020

600

V súvislosti s vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 a s ďalšími opatreniami Ústredného krízového štábu SR a hlavného hygienika SR, vyhlasuje KŠ ElÚ SAV nasledovné zásady pre pracovnú činnosť v ElÚ SAV od 1.10. 2020. Tieto zásady sú platné v prípade, keď je ústav v zelenej zóne, teda bez infikovaného pracovníka:

 

  1. Vedenie ElÚ SAV a pracovníci zabezpečujú zvýšené hygienické a režimové podmienky na ústave, vrátane merania teploty pri vstupe do budovy, ROR (nosenie rúšok, odstupy, dezinfekcia rúk), dezinfekcie všetkých rozhodujúcich plôch – napr. dverí, kľučiek, a podláh, zabezpečenie dostatočného vetrania priestorov, zákaz vstupu na pracovisko osobám s akútnym respiračným ochorením, a pod.
  2. Pracovníci môžu sedieť v miestnostiach po dvoch za dodržania vzdialenosti 2 m a stáleho vetrania, pri počte 3 a viac odporúčame vedúcim oddelení zaviesť taký režim, aby sa čas výskytu viacerých osôb v kancelárií minimalizoval. Využíva sa práca v laboratóriách, práca doma, a pod.
  3. Naďalej sú zakázané služobné cesty – výnimku udeľuje riaditeľ ústavu.
  4. Schôdze oddelení sú povolené, treba však udržiavať odstup 2m, vetrať a spoločné sedenie viacerých osôb časovo minimalizovať (preberať iba najnutnejšie veci, ostatné riešiť cez internet).
  5. Vedúci organizujú riadny pracovný režim pracovníkov oddelenia, budú však zohľadňovať osobitné podmienky jednotlivých kategórií zamestnancov (napr. vek nad 65 rokov, rodičia maloletých detí, kategórie zamestnancov s rizikovými ochoreniami,  a pod.) a v konkrétnych prípadoch bude naďalej umožnená práca z domu. O výnimku pre pracovníka požiada vedúci príslušného oddelenia vedenie ústavu.

V Bratislave dňa 30.9.2020

Krízový štáb ElÚ SAV