Workshop „Základy diverzity a rodovej rovnosti na ElÚ SAV, v. v. i.“

1920

Komisia pre rodové a etické otázky na ElÚ SAV, v. v. i. a vedenie ElÚ SAV v. v. i. v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. pozýva mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, doktorandov a postdoktorandov na workshop „Základy diverzity a rodovej rovnosti na ElÚ SAV, v. v. i.“

Workshop sa bude konať 23.05.2023 o 10:00 h v zasadačke ústavu 101 a  povedie ho Mgr. Zuzana Očenášová, PhD. z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.