Výzva na podávanie projektov podporujúcich spoluprácu Slovenska a Portugalska

363

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Portugalskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 2003 v Lisabone vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 17. 4. 2018, dátum ukončenia výzvy je 18. 6. 2018. 

Viac na http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-portugalsko-2018.html