Výsledky súťaže doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov

1200

V 1. oddelení vied si prvú cenu prevzal Mgr. Fridrich Egyenes z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., za prácu Široko-pásmový polovodič Ga2O3 – fyzikálne vlastnosti a technológia prípravy. Tretiu cenu získala Mgr. Jana Hrdá z rovnakého ústavu za prácu Príprava a charakterizácia dvojrozmerných materiálov – dichalkogenidov prechodných kovov. Do tretice doktorandka z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v i., Mgr. Iuliia Vetrova si za prácu „Preparation of magnetic micro- and nano-scale objects for novel magnetic devices“ odniesla čestné uznanie.

Zdroj: Aktuality sav.sk