Výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií – vedúci oddelenia

600

Elektrotechnický ústav SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií –  vedúci oddelenia.

Prihlášku na výberové konanie s označením obálky „Výberové konanie“ spolu s požadovanými dokladmi posielajte v termíne do 31. marca 2019.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania