Voľby do Vedeckej rady ElÚ SAV, v.v.i.

600

Správna rada Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i. oznamuje konanie voľby do Vedeckej rady Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i.