Vedec roka 2019

640

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností udelili už po 23. krát ocenenia významným slovenským vedcom, technológom a mladým výskumníkom zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.

 

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

 

Cenu získal Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, ktorý sa venuje výskumu fyziky veľmi nízkych teplôt 38 rokov. Za rozvoj v tejto oblasti na Slovensku si dňa 16.6.2020 v Moyzesovej sieni v Bratislave prevzal ocenenie Vedec roka 2019. Túto cenu získal aj za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu. Vedec roka SR 2019 pre médiá vysvetlil, že ide o výsledky výskumu, ktoré sa týkajú laboratórneho modelovania vlastností čiernych dier.

„Fyzika nízkych teplôt je oblasťou ľudskej činnosti, kde ľudia prekonali prírodu. Je snáď jedinou takou oblasťou, kde ľudia sú lepší,“ uviedol Skyba. Ako ďalej vysvetlil, ľudia dokážu ochladiť látky blízko absolútnej nuly. Dodal, že ľudstvo však ešte nemá vedomosť o tom, že by to príroda dokázala sama. Na tomto výskume pracuje počas celej svojej profesionálnej kariéry, čiže od roku 1982.

 

Ocenenia za rok 2019 organizátori odovzdali v piatich kategóriách. Okrem vedca roka bol odmenený aj mladý vedecký pracovník, inovátor roka, technológ roka a osobnosť medzinárodnej spolupráce. Mladým vedeckým pracovníkom sa stal Cyril Rajnák z Katedry chémie z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

 

Ján Híveš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zvíťazil v kategórii Inovátor roka. Ocenenie získal za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd. Ako prezradil médiám, na výskume pracuje 15 rokov.

V kategórií Technológ roka bodoval Emil Spišák z Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach. Titul získal za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TUKE ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov TUKE a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

Za osobnosť medzinárodnej spolupráce bol vyhlásený Dušan Galusek z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Titul získal za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.

 

Minister školstva Branislav Gröhling na slávnostnom udelení cien uviedol, že vedu a výskum budú v rámci rezortu podporovať. Vyzdvihol taktiež prínos vedy a výskumu. Štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu Ľudovít Paulis poukázal na to, že na Slovensku sú signály, ktoré sa prispievajú k podpore vedy. Jednými z nich je dané ocenenie, ďalej funkcia štátneho tajomníka pre vedu či odsek venovaný vede v programovom vyhlásení vlády. „Tieto signály prichádzajú, a my sa ich na ministerstve snažíme naplniť,“ povedal. Ďalej podotkol, že rovnako ako minister školstva aj on dúfa, že vedci následné kriticky ohodnotia ich snahy.

 

Zdroj: www.tasr.sk

Ilustračný obrázok: www.cvti.sk

Uverejnila: MS