Usmernenie Krízového štátu zo 17. 12. 2020

550

Vážení kolegovia,

vláda SR prijala uznesenie vlády SR č. 804 zo 16.12.2020, ktoré určuje obmedzenia pohybu v súvislosti s pandémiou COVID-19 od 19.12.2020 do 29.12.2020. Je predpoklad, že tieto obmedzenia budú predĺžené do 10.1.2021. Vláda prijala taktiež odporúčanie č. E.5. „umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere“.

Na základe uvedeného rozhodol Krízový štáb ElÚ SAV nasledovne:

Elektrotechnický ústav SAV bude v čase od 21.12.2020 (pondelok) do 10.1.2021 (nedeľa) fungovať v obmedzenom režime.

  • Budova ústavu bude fungovať bez vrátnikov. Vstup do budovy bude podobný ako cez víkendy. Pri vstupe je potrebné zapísať príchod aj odchod do zošita. Odporúčame túto možnosť využívať iba v nevyhnutných prípadoch.
  • Pokiaľ je to možné odporúčame, aby pracovníci ústavu čerpali dovolenku, alebo aby po dohode s vedúcim útvaru vykonávali prácu formou home office v maximálnej možnej miere. Ak to povaha ich práce nedovoľuje, v tomto období pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

      Ďakujem za pochopenie a prajem Vám aj Vašim blízkym predovšetkým pevné zdravie a pokojné a radostné vianočné sviatky.

S pozdravom,

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.