Usmernenie Krízového štábu ElÚ SAV, v.v.i.

550

pre aktualizáciu opatrení na zabránenie šírenia nebezpečnej choroby COVID-19 zo dňa 8. marca 2022.

V súvislosti s vývojom chorobnosti na COVID-19, v súvislosti s variantom Omicron v Slovenskej republike a pri zohľadnení opatrení zo strany vlády SR a hlavného hygienika SR, Krízový štáb ElÚ SAV, v.v.i. prijal na svojom zasadnutí dňa 8.3.2022 tieto odporúčania pre svojich zamestnancov a zamestnankyne:

  1. Všetky schôdze môžu prebiehať prezenčne za predpokladu dodržania naplnenia max. 50% kapacity zasadačiek (Veľká zasadačka – 25 ľudí, Malá zasadačka – 7 ľudí)
  2. Na pracovisku je naďalej nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení (respirátory na chodbách a spoločných priestoroch, dezinfekcia, atď.) vrátane pravidelnej dezinfekcie sociálnych priestorov, spoločných priestorov, kľučiek dverí a pod.
  3. Všetci zamestnanci / zamestnankyne sú povinní dodržiavať aktuálne usmernenia hlavného hygienika SR, do pozornosti dávame skrátenie izolácie pri pozitívnom teste a karantény pri kontakte s pozitívnou osobou na 5 dní.
  4. Krízový štáb ElÚSAV, v.v.i. dôrazne odporúča všetkým, ktorí ešte neabsolvovali očkovanie proti COVID-19 a ich zdravotný stav to umožňuje, aby sa nechali čím skôr zaočkovať. Súčasne odporúčame tým, ktorí dostali 2. dávku vakcíny pred viac ako 6 mesiacmi, aby sa registrovali na 3. dávku.
  5. Zamestnanci by mali zvoliť dobrovoľnú domácu izoláciu v prípade prejavov bežného prechladnutia a nádchy, ktoré môžu byť aj počiatočnými symptómami nákazy variantom omicron vírusu SARS-CoV-2.