Usmernenie Krízového štábu z 12. 2. 2021

550

Krízový štáb ElÚ SAV na svojom dnešnom zasadnutí rozhodol ohľadom ďalšieho režimu ústavu nasledovne:

Elektrotechnický ústav SAV bude v čase od 15. 2. 2021 (pondelok) do 22. 2. 2021 (nedeľa) fungovať v obmedzenom režime tak, ako tomu bolo tento týždeň, takže:

  • Budova ústavu bude bez vrátnikov. Vstup do budovy bude podobný ako cez víkendy. Pri vstupe je potrebné zapísať svoj príchod aj odchod do zošita.
  • Okrem administratívnych pracovníkov majú do budovy ElÚ vstup povolení len pracovníci starajúci sa o technickú infraštruktúru ústavu. Ak vedúci oddelení potrebujú nutne, aby niektorí ďalší pracovníci vykonali na ústave experimenty alebo merania, dohodnú sa na nich priamo s riaditeľom ústavu.
  • Naďalej platí, že všetci pracovníci, vstupujúci do budovy ElÚ SAV, musia mať negatívny test na covid nie starší ako 7 dní.
  • Pokiaľ je to možné odporúčame, aby pracovníci ústavu čerpali dovolenku, alebo aby po dohode s vedúcim útvaru vykonávali prácu formou práce doma v maximálnej možnej miere.
  • Všetkým zamestnancom, ktorých druh práce nedovoľuje výkon práce z domácnosti, sa týmto nariaďuje v súlade s § 142 ods. 3 Zákonníka práce pracovné voľno s náhradou mzdy.

Krízový štáb sa ďalej vzhľadom na vývoj pandémie dohodol, že v termínoch

1. 3. – 5. 3. 2021 (pondelok-piatok, jarné prázdniny, 5 pracovných dní) a 

31. 3. – 7. 4. 2021 (streda-streda, Veľká noc, 4 pracovné dni), bude 

celozávodná dovolenka.

Ďakujem za pochopenie a prajem Vám aj Vašim blízkym najmä veľa zdravia.