Usmernenie Krízového štábu z 10. 9. 2021

550

Vážené  kolegyne a kolegovia,

vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu pre Vás Krízový štáb ElÚ SAV pripravil prehľad Vašich povinností, aby sme v čo najväčšej miere spoločne obmedzili šírenie nákazy na našom ústave. Zasielame Vám aj  materiál, ktorý Vám pomôže s otázkou, kedy ísť do karantény a čo robiť v rôznych situáciách, keď sa stretnete s vírusom SARS-CoV-2.

V súčasnosti sa Delta variant stal dominujúcim variantom vírusu SARS-CoV-2 aj na území Slovenska. Tento variant sa odlišuje od predchádzajúcich variantov výrazne vyššou nákazlivosťou. Prvotné príznaky infekcie delta variantom pripomínajú bežnú nádchu, avšak ochorenie spôsobené delta variantom môže mať u jedincov, ktorí nie sú imúnni voči COVID-19, závažný priebeh so zvýšeným rizikom hospitalizácie. Očakáva sa, že najviac infikovanou skupinou budú deti, mladiství a osoby mladšie ako 50 rokov. Najviac ohrozenou skupinou sú však aj naďalej najmä starší a chronicky chorí ľudia.

Dostupné epidemiologické dáta zároveň ukazujú, že infekciu vírusom SARS-CoV-2 môžu šíriť aj osoby, ktoré prekonali ochorenie spôsobené predchádzajúcimi variantmi vírusu a tiež osoby očkované proti COVID-19, ktoré však existujúca imunita ochraňuje pred závažným priebehom ochorenia a smrťou.

Je preto veľmi pravdepodobné, že infekcia vírusom SARS-CoV-2 sa bude rýchlo šíriť so zvýšeným rizikom závažných symptómov najmä medzi neočkovanými osobami, ktoré ochorenie COVID-19 zatiaľ neprekonali. Preto Vás aj touto cestou chceme vyzvať, ak stále váhate a zatiaľ ste sa nedali zaočkovať, aby ste to opäť zvážili a dali sa zaočkovať za účelom ochrany seba, Vašej rodiny, Vašich kolegov a aj tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať.

S pozdravom,
V. Cambel
Riaditeľ ElÚ SAV

Nariadenie

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste