Usmernenie Krízového štábu z 1. 2. 2022

550

Usmernenia Krízového štábu ElÚ SAV pre aktualizáciu opatrení na zabránenie šírenia nebezpečnej choroby COVID-19 zo dňa 1.2.2022

V súvislosti s výrazným zhoršeným vývojom chorobnosti na COVID-19, v súvislosti s variantom Omicron v Slovenskej republike a pri zohľadnení opatrení zo strany vlády SR a hlavného hygienika SR, Krízový štáb ElÚ SAV prijal na svojom zasadnutí dňa 1.2.2022 tieto odporúčania pre svojich zamestnancov a zamestnankyne:

  1. Odporúčame vedúcim oddelení flexibilné nariadenie práce z domácnosti, ak to povaha činnosti jednotlivých zamestnankýň a zamestnancov umožňuje.
  2. Všetky schôdze budú prebiehať online, v nevyhnutnom prípade je možné stretnutie najviac 10 pracovníkov vo veľkej zasadačke.
  3. Na pracovisku je nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení (respirátory, dezinfekcia, atď.) vrátane pravidelnej dezinfekcie sociálnych priestorov, spoločných priestorov, kľučiek dverí a pod.
  4. Všetci zamestnanci / zamestnankyne sú povinní dodržiavať aktuálne usmernenia hlavného hygienika SR, do pozornosti dávame skrátenie izolácie pri pozitívnom teste a karantény pri kontakte s pozitívnou osobou na 5 dní.
  5. Krízový štáb ElÚ dôrazne odporúča všetkým, ktorí ešte neabsolvovali očkovanie proti COVID-19 a ich zdravotný stav to umožňuje, aby sa nechali čím skôr zaočkovať. Súčasne odporúčame tým, ktorí dostali 2. dávku vakcíny pred viac ako 6 mesiacmi, aby sa registrovali na 3. dávku.
  6. Zamestnanci by mali zvážiť dobrovoľnú domácu izoláciu v prípade prejavov bežného prechladnutia a nádchy, ktoré môžu byť aj počiatočnými symptómami nákazy variantom omicron vírusu SARS-CoV-2.

Uvedené opatrenia sú platné do 28.2.2022.