Týždeň otvorených dverí v SAV

765

Najväčšia vedecká inštitúcia na Slovensku prvýkrát predstavuje témy doktorandského štúdia interaktívnou online formou.
Dnes na svojej internetovej stránke odštartovala virtuálne podujatieTýždeň otvorených dverí. Jeho cieľom je formou video prezentácií priblížiť aktuálne témy, na ktoré sa môžu prihlásiť záujemkyne a záujemcovia o tretí stupeň vysokoškolského štúdia. Podujatie vyvrcholí v piatok 16. apríla 2021 online stretnutím „ZOOM s vedcami SAV“, ktoré študentom poskytne priestor na neformálnu diskusiu so zástupcami ústavov a školiteľmi tém.

Aj SAV prispôsobuje svoje aktivity obmedzeniam spojeným s pandémiou. „Kvôli protipandemickým opatreniam, ktoré s prestávkami trvajú už rok, nemôžeme pozvať študentov priamo na naše pracoviská. Súčasne sme si už zvykli pracovať aj v online priestore a otvorili sa nám nové možnosti. Záujemcovia o doktorandské štúdium sa môžu v reálnom čase stretnúť“ s potenciálnymi školiteľmi a nemusia kvôli tomu ani ďaleko cestovať,“ vysvetlila Ľubica Lacinová, členka predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium.

Podujatie je určené mladým ľuďom, diplomantkám a diplomantom, absolventkám a absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí uvažujú nad rozbehnutím vedeckej kariéry. Na internetovej stránke http://tod.sav.sk si môžu počas celého týždňa pozerať prezentácie a videá z tridsiatich vedeckých pracovísk SAV. V piatok 16. apríla budú zástupkyne a zástupcovia zapojených ústavov pripravení so študentami neformálne diskutovať počas online stretnutia ZOOM s vedcami SAV“  a to v dvoch časových blokoch: od 10.00 – 11.30 a od 13:30 – 15:00.

SAV ponúka široké spektrum tém z prírodných aj spoločenských vied, pracoviská s dobrým prístrojovým vybavením a aktívnymi medzinárodnými spoluprácami. „Naši doktorandi sa môžu prihlásiť do grantových programov a súťaží, absolvovať doplnkové vzdelávacie programy v tzv. mäkkých zručnostiach, ako sú komunikačné a prezentačné zručnosti, písanie projektov, orientácia vo vedeckej literatúre, prenos vedy do praxe, ale aj získať ubytovanie za dostupnú cenu, nižšiu, ako sú skutočné náklady,“ doplnila podpredsedníčka SAV. Ďalšie aktivity a možnosť popularizovať svoj výskum im ponúka združenie Mladí vedci SAV.

ElÚ SAV je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium, pre študijné programy:

  • Fyzikálne inžinierstvo
  • Elektronika a fotonika
  • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Internetová stránka Týždňa otvorených dverí s prezentáciami a videami ústavov SAV: http://tod.sav.sk

Facebookové podujatie, kde budú počas týždňa pribúdať novinky: http://bit.ly/tod_sav

ZOOM S VEDCAMI SAV 16.4.2021: http://bit.ly/zoom_s_vedcami_sav

 

Zdroj: Aktuality SAV