Smutná správa

907

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 6. januára 2021 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, významný slovenský vedec v oblasti fyzikálnych a technických vied – RNDr. Štefan Beňačka, CSc.

Narodil sa 28. augusta 1933 v Zlatých Moravciach. Štúdium rádiofyziky ukončil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1960. V tomto roku nastúpil do Laboratória elektrotechniky SAV (Koceľova ulica) na dvojročný študijný pobyt a potom na internú ašpirantúru s témou štúdia mikrovlnných vlastností tenkých vrstiev polovodičov a kovov (prácu obhájil v roku 1966). Po vybudovaní kryogénnych zariadení na ElÚ SAV na Patrónke sa venoval realizácii mikrovlnných nízkoteplotných experimentov a výskumu vysokofrekvenčných vlastností objemových supravodičov. Po vybudovaní tenkovrstvových technológií na ústave, študoval nízkoteplotné, neskôr aj vysokoteplotné supravodivé tenké vrstvy, ako aj tunelové a slaboviazané supravodičové štruktúry (Josephsonove javy, SQUIDy), a v ostatných rokoch sa venoval najmä štúdiu  feromagnetických-supravodivých štruktúr s orientáciou na problémy konverzie singletných Cooperových párov na tripletné.

Dr. Beňačka inicioval vytvorenie Oddelenia kryoelektroniky, ktoré následne viac ako 20 rokov odborne viedol. Bol zodpovedným riešiteľom štátnych úloh a výskumných projektov VEGA, APVV, projektov Európskej komisie. Nadviazal spoluprácu s viacerými zahraničnými pracoviskami. Za dosiahnuté vedecké výsledky v oblasti slabej supravodivosti a za výskum Josephsonových javov boli kolektívu oddelenia pod jeho vedením udelené ceny SAV v rokoch 1977, 1991 a 1997. Počas svojho pôsobenia bol školiteľom, resp. školiteľom špecialistom viac ako 10 doktorandov a niektorí z nich dodnes pracujú v SAV, ako aj na Univerzite Komenského v Bratislave.

V roku 1973 založil na ElÚ SAV pobočku Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti a v rokoch 1975-1989 organizoval pre pracovníkov ústavu tématické zájazdy po republike ako aj v socialistickom zahraničí. V rokoch 1975-2005 organizoval v KC SAV v Smoleniciach 8 medzinárodných konferencií a workshopov na tému slabej supravodivosti a konferenciu o makroskopických kvantových javoch, ktoré boli v tom čase vrcholnými podujatiami v danej problematike v rámci východného bloku.

V rámci vedeckých aktivít je Dr. Štefan Beňačka spoluautorom viac ako 100 pôvodných publikácií v karentovaných časopisoch a mnohých príspevkov na medzinárodných konferenciách, ktoré boli citované viac ako 600 krát.  Za mnohoročné odborné aktivity získal viaceré osobné ocenenia Slovenskej akadémie vied a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálnych vedách, Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách,  Osobnosť SAV, Medaila ElÚ SAV Ivana Hlásnika za vynikajúce dielo z oblasti vedy, ktoré prispelo k zvýšeniu vedeckého kreditu ElÚ SAV na Slovensku i v zahraničí.

Dr. Štefan Beňačka aj v dôchodku bol naďalej aktívny a pracoval na ústave v pozícii emeritného pracovníka. Stále mal čo poradiť svojim mladším kolegom, ktorí často nachádzali na svojom stole aktuálne články. Mal prehľad o súčasnom stave výskumu v danej oblasti. Bol špičkovým odborníkom vo svojom vednom odbore a aktívne sa podielal aj na príprave nastupujúcej generácie.

Štefan, budeš nám veľmi chýbať.

Česť Tvojej pamiatke!

Spomíname:

Štefan Chromik

Štefan Luby

Martin Moško

Karol Fröhlich

Andrej Plecenik

Peter Lobotka

Daniel Valentovič

Vladimír Štrbík

Peter Kordoš

Tibor Melíšek

 

Kondolenčná listina

Prof. Štefan Jánoš,  Universität Bern

S velkym zarmutkom som prijal spravu , ze nas navzdy opustil Stefan Benacka, moj davny verny priatel. Naposledy som sa s nim stretol v roku 2013 v EU SAV. Udrziavali sme spolu po celu dobu kontakt. Stefan bude zit v mojich spomienkach do konca mojho zivota.

Cest Tvojej pamiatke, mily Stefan !

Stevo Janos

RNDr. Zdeněk Janů CSc., FÚ AVČR Praha

Vzpomínám na „zlaté časy supravodivosti“ se Štefanem
a Milanem Odehnalem.

S pozdravem
Zdeněk

Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc., Prešovská Univerzita v Prešove

Bol to velmi dobry clovek. Ja som ho poznal aj ako organizatora Sutaze mladych SFS.

Marian

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Paul Seidel, Universität  Jena

(dlhoročný spolupracovník a spoluorganizátor josephsonovských konferencii)

I condolences to his family, friends and colleagues. He was a great scientist and a good friend! I will
remember him with gratitude!

Paul

Felix Ján Tkáč

Bývalý technik Š. Beňačku

….  budem na neho myslieť….

Dr. Roman Adam, Forschungszentrum Jülich

spravu o tom ze nas Stefan Benacka navzdy opustil som prijal so smutkom. Vybavili sa mi spomienky ked sme za starych cias skusali pripravit slabe spoje na HTC. Stefan vedel povzbudit, motivovat a nikdy nezvysil hlas – ani ked som mu v labaku ako diplomant omylom rozbil skleneny kryostat…

Prof. Dr. Roman Sobolewski, University of Rochester

This is a very sad news. My deepest sympathy to all of you, you lost the Founding Father of Slovakia’s superconducting electronics.

DrSc.  Timur  Nurgaliev, IE BAS Sofia

We will remember Dr. Benacka as a highly qualified scientist and a good-natured mentor in scientific work.

 Dr. Gennady Ovsyannikov a kol., Kotelnikov IRE RAS, Moskva

Он запомнится нам как большой ученый и очень хороший человек. Он всегда выступал за активное научное сотрудничество между Россией и Словакией. Надеемся, что его задел по этому вопросу будет использоваться в дальнейшем.

Г.А. Овсянников, К.И. Константинян, М.А. Тарасов, В.П. Кошелец, Ю.В. Кислинский

Dr. Peter Mozhaev, Institute of Physics and Technology RAS, Moskva

For me Štefan was always a paragon of a teacher – not just in science, but also in his relations with other people, always kind, tolerant, understanding and enthusiastic.

Peter Štrauch

dlhoročný technik Š. Beňačku

je mi to veľmi ľúto,  mal som ho rád

Dr. Jozef Pitel, SZ SR pri EU, Brusel 

Štefan bol dobrý človek s veľkým srdcom.

 Mal som ho úprimne rád, a to nielen pre jeho čestnosť, otvorenosť a pokoj, ktorý z neho vychádzal + fakt, že obaja pochádzame z rovnakého mesta (Zlaté Moravce) a študovali sme na rovnakom gymnáziu, hoci ja o „pár“ rokov neskoršie.

Česť jeho pamiatke ! Vyslovujem úprimnú sústrasť jeho ctenej rodine.

Dr. Marian Morvic

Je to smutny den, v ktorom som od Vas dostal spravu o ochode na vecnost  mojho vzacneho kolegu a priatela Stefana.
S uctou spominam na spolocne prezite roky v Elektrotechnickom ustave a rodine vyjadrujem moju uprimnu sustrast.

Dr. Marian Darula, Ericsson, Stockholm

Stefan nam navzdy ostane v srdciach. Stefan bol moj prvy sef. Medzitym som vystriedal celkom peknu radu sefov a musim povedat, ze nech hladam ako hladam, tazko sa mi nachadza niekdo kto bol nielen vynikajuci odbornik ale aj velmi prijemny po ludskej stranke.

Assoc. Prof. Blagoy Blagoev, PhD, ISSP BAS, Sofia
Dlhoročný spoluriešiteľ projektov SAS-BAS

I am remember him like very kind and calm person.

Dr. Peter Kottman

Pana Beňačku som vzdy uznaval ako fundovaneho odbornika a pohodoveho
chlapa …

 

Dr. Július Betko
Ďakujem Bohu za roky a pekné chvíle, ktoré som prežil so Štefanom, keď sme ako kolegovia pracovali dlhé roky na Elektrotechnickom ústave.
Rodine vyslovujem úprimnú sústrasť v nádeji na stretnutie v nebeskom domove.
Julo Betko