Slovenského vynálezcu zaujíma názor expertov z Elektrotechnického ústavu SAV

424

Dňa 16. mája 2018 navštívil náš ústav pán Ervín Holdoš, držiteľ patentu SK 283590 B6 „Elektromechanické zavlažovacie zariadenie“.  V sprievode svojho synovca Ing.  Jozefa Holdoša prišiel diskutovať o tom, ako by sa dalo overiť zvýšenie účinnosti elektrického pohonu vďaka zaradeniu prídavného zotrvačníkového telesa, ktoré sám navrhol. Vo svojom dome v Jablonici (okr. Senica) má zostavený prototyp, poháňa ním zavlažovacie čerpadlá.

Doc. Gömöry pánu Holdošovi vysvetlil, aké merania by bolo potrebné na zariadení vykonať, aby sa zistila účinnosť využitia elektrickej energie. Ponúkol tiež možnosť využitia prístrojovej techniky a expertízy pracovníkov Elektrotechnického ústavu SAV, čo pán Holdoš veľmi uvítal. Dohodli sa na uskutočnení meraní v Jablonici s predbežným termínom na začiatku júla.