Publikačný seminár

200

Čas: 4. október 2019 o 10:00 hod. Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV