Publikačný seminár

200

Čas: 20. september 2019 o 10:00 hod. Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV