Publikačný seminár

200

Čas: 24. október 2018  o 13:00 hod. Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV