Publikačný seminár

200

Čas: 27. júl 2018 o 10:00 hod.
Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV, v.v.i.