Publikačný seminár

200

Čas: 24. september 2021 o 10:00 hod. Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV