Publikačný seminár

200

Čas: 8. jún 2018 o 10:00 hod.
Miesto: malá zasadačka ElÚ SAV, miestnosť 311