Publikačný seminár

200

Čas: 7. október 2020 o 10:00 hod. Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV