Publikačný seminár

200

Čas: 20. august 2020 o 10:00 hod. Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV