Publikačný seminár

200

Čas: 6. december 2019  o 10:00 hod.

Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV