Publikačný seminár

200

Čas: 10. 06. 2022 o 10:00 hod.

Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV, miestnosť 101

 

Pubikačný seminár jún 2022