Príchod pracovníkov ElÚ SAV z rizikových krajín z pohľadu pandémie Covid-19

2560

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3.7.2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 6.7.2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktoré odborné konzílium nepovažuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové (aktuálny zoznam), nariaďuje izolácia v domácom alebo v obdobnom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT‐PCR testu na ochorenie COVID‐19. Podrobné informácie sú uvedené v Pravidlá príchodu osôb z rizikových krajín.

Pre doktorandov alebo post-doktorandov ElÚ SAV, ktorí bývajú na ubytovni (teda nemajú na Slovensku byt) a odcestovali do rizikovej krajiny z pohľadu pandémie Covid-19, PSAV s účinnosťou od 20.8.2020 vyčlenilo ubytovňu na Royovej 10 ako karanténne zariadenie. Podrobné pokyny pre návrat týchto zamestnancov sú uvedené v Manuál pre doktorandov_SK. V prípade pozitívneho testu a priebehu ochorenia, ktoré nevyžaduje hospitalizáciu, zostane pracovník v izolácii na Royovej 10.

Koordinátor ElÚ SAV pre komunikáciu s karanténnym zariadením je Ing. Milan Ťapajna, PhD. Zamestnanci, ktorý plánujú navštíviť rizikovú krajinu sú preto povinní túto skutočnosť oznámiť koordinátorovi ElÚ SAV s uvedením dátumu nástupu cesty a plánovaného návratu.

Foto: internet (www.megsonfitzpatrick.com)