Prednáška Dr. G. Karapetrov (Drexel Univ. (USA)

1255

ElÚ SAV a Centrum aplikovaného výskumu  pozýva na prednášku:

Latest advances in “Quantum 2D Materials” i.e. twodimensional correlated electron systems 30. 11. 2018, 10,00 hod., veľká zasadačka ElÚ SAV.